POWIETRZE
Program "Wspólne powietrze"
- działalność na rzecz zmniejszenia
ilości zanieczyszczeń w otoczeniu
ZDROWIE
Ochrona zdrowia - profilaktyka
zdrowotna wśród osób narażonych
na zwiększony lub długotrwały stres
SPORT
Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez wspieranie i propagowanie
sportowych dyscyplin olimpijskich
DZIECI
Wsparcie dla dzieci chorych i prze-
bywających w oddziałach szpitalnych
oraz dla dzieci w domach dziecka
NAUKA
Wsparcie badań naukowych
w dziedzinie zdrowia oraz edukacji
w zakresie zdrowego stylu życia
SZKOŁA
Program "Szkoła na 6-tkę!" - działalność
na rzecz promocji zdrowia oraz poprawy
bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków
DROGA
Program "Bezpieczna droga" - edukacja
i profilaktyka w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pieszych na drogach
SENIORZY
Pomoc osobom starszym
i osamotnionym, które
potrzebują wsparcia
WSPÓLNY CEL
Jaki będzie nasz następny wspólny cel?
To zależy również od Ciebie!
Napisz co jeszcze możemy wspólnie zdziałać!